Zum Hauptinhalt springen

Impressum

Kreisverband Rosenheim

V.i.S.d.P.
Martin Bauhof
c/o DIE LINKE Rosenheim
Steinbökstr. 14
83022 Rosenheim

Post an:

Kreisbüro
Steinbökstr. 14
83022 Rosenheim

vorstand@dielinke-rosenheim.de

Tel: 01512 / 2829478

vorstand@dielinke-rosenheim.de